Rijopleiding in Stappen (RIS)

Rijopleiding Helmond is een gecertificeerde RIS rijschool. De Rijopleiding in Stappen is een manier van lesgeven waarbij je stap voor stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.


De rijopleiding gaat een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Deze toetsen worden afgenomen door je eigen rijinstructeur of door een rijinstructeur van een andere rijschool.

 

In de derde toets (Tussentijdse Toets) kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen ‘zelfstandig rijden’ en ‘zelfreflectie’ aan de orde.

 

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

 

In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

 

Goed om te weten is dat de Rijopleiding in Stappen meestal niet langer duurt dan een reguliere rijopleiding, vaak gaat het door de goede opbouw en omdat de leerling de lessen voorbereidt, zelfs sneller.

 

De voordelen van RIS op een rijtje

  •    Fors hoger slagingspercentage
  •    Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  •    Stap voor stap aanpak
  •    Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  •    Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart
  •    Leren zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden.